Som Misbrugsbehandler er det ikke vigtigt for mig om du indtager det ene eller andet stof, om du drikker eller om du gør andet.
For mig er det vigtigste, hvad er det der ligger til grund for , at du er blevet afhængig.
 
Du kan ved at arbejde med baggrunden for dit misbrug, få redskaber til at have kontrol over det du indtager eller gør og derved selv tage kontrollen med din afhængighed.
 
Jeg har 10 års erfaring med daglig misbrugsbehandling og har derfor stor erfaring med, at hjælpe folk videre i deres liv, hvad afhængighed angår.
 
 

Behandling af stof - alkoholafhængighed

Hvordan ved jeg, at jeg er afhængig?

Hvis ikke du kan komme gennem din dag, uden at skulle have eller udføre det du er afhængig af, så er du afhængig.

Hvis din familie og venner tager afstand fra dig, mest på grund af din adfærd, så er du afhængig.

Hvis du kan klare dagen uden, så er du nok ikke afhængig, men kan sagtens have et overforbrug.

Kik på nedenstående skema og se om du er afhængig:

                                    Point:

0

1

2

3

Mener du at dit misbrug/ forbrug er ude af kontrol

Aldrig

Somme tider

Ofte

Altid/næsten altid

Gør udsigten for ikke at kunne ryge, sniffe, drikke, spise osv dig urolig

Aldrig

Somme tider

Ofte

Altid/næsten altid

Er du bekymret over dit misbrug/forbrug

Aldrig

Sommetider

Ofte

Altid/næsten altid

Ville du ønske du kunne stoppe dit misbrug/forbrug

Aldrig

Sommetider

Ofte

Altid/næsten altid

Hvor svært vil det være for dig at stoppe dit misbrug/forbrug

Ikke svært

Ret svært

Meget svært

Umuligt

Har du nogensinde oplevet abstinenser fra dit misbrug/forbrug, det sidste år

Nej aldrig

Måske lidt

Noget

Svært

 

Hvis du har under 3 point, er sandsynligvis ikke afhængig. Hvis du har mere end 3 kan du forvente at få abstinenser, når du stopper. Jo flere point, des mere vil du mærke.

Motivation: 

Det er afgørende for succes i din behandling, at din motivation er til stede. Det betyder, at det er DIG der ønsker behandlingen og ikke at du gør det for andres skyld.

Behandlingen starter med, at undersøge din motivation og hjælpe dig til at øge og fastholde din motivation. Du får her nogle opgaver du skal kikke på, hjemme. Vi taler om det du finder frem til.

Terapien:

I terapien vil det ofte være samtaler der udgangspunkt for din behandling. Jeg kan, hvis jeg synes det giver mening; bruge andre ”redskaber” under behandlingen. (de er beskrevet under afsnit ”Min værktøjskasse”)

NADA:

Er en akupunkturform, der kan hjælpe dig med at dæmpe abstinenser og få styr på din trang. NADA under behandling koster 50,- kr. ekstra pr. gang.

Diskretion:

Behandling er under fuld diskretion. Der videregives ikke oplysninger om din behandling til andre personer, myndigheder eller sundhedsfaglige personer, med mindre du og jeg er enige om, at det giver mening. F.eks. hvis Antabus kunne være en hjælp eller anden støttemedicin.

Pårørende

Er du pårørende til en misbruger, er du velkomen til at søge hjælp, råd og vejledning.
Som pårørende er du i en svær situtation, da det er svært at se en man holder af ødelægger sig selv, gennem misbruget.
Du kan derfor have behov for at få afklaret, hvad du kan gøre eller få bearbejdet de følelser og frustrationer, der følger med at være pårørende.
 

 

Kim Rædkær | Nordrupvej 13, Nordruplund, 4190 Munke Bjergby - Danmark | Tlf.: 20 85 53 28 | kimraedkaer@hotmail.com